Mitä ihmettä?

Kysymyksiä ja vastauksia. Vaihda äänestäjiksi kaikki 16+ | täysi-ikäiset 18+ | vain 16-17-vuotiaat

1. Miksi tällainen?

Omasta mielenkiinnosta, koska IRC-Galleria ei itse ehtinyt tehdä.

2. Miksi ehdokas x ei mene läpi 50 äänellä, vaikka ehdokas y pääsee vain 20 äänellä?

Suhteellisessa vaalitavassa ratkaisee ehdokkaan vertausluku, joka määräytyy puolueen koko äänimäärän mukaan.

3. Mikä suhteellinen, mikä vertausluku?

Suhteellisessa vaalitavassa äänestetään ensi sijassa puoluetta, koska vaalin tulos lasketaan seuraavasti:
1. Samalla listalla (puolue, vaaliliitto, valitsijayhdistysten yhteislista) olevien ehdokkaiden äänimäärät lasketaan yhteen.
2. Listan ehdokkaat pannaan listallaan äänimäärän mukaiseen suuruusjärjestykseen.
3. Ehdokkaille annetaan vertausluku: eniten ääniä saanut saa listan kaikki äänet, toiseksi eniten saa puolet äänistä, kolmas kolmasosan ja niin edelleen.
4. Vaalipiirin kaikki ehdokkaat pannaan vertausluvun mukaiseen suuruusjärjestykseen.
5. Eduskuntaan pääsee vaalipiirin paikkaluvun verran ehdokkaita. Esimerkiksi Pirkanmaalla eduskuntaan pääsee 18 suurimman vertausluvun saanutta.

4. Miksi joitakin arvotaan? Mikä tuo "arvotaan"-sarake on?

Ehdokkaiden välillä voidaan vaalilain mukaan* joutua arpomaan pääsystä eduskuntaan. Jos sarakkeessa on numero, eri puolueiden ehdokkaiden välillä on sellaisia tapauksia. Miinus tarkoittaa, että paikka poistuu, jos ehdokas häviää arvonnan. Vastaavasti plus tarkoittaa, että paikka tulee, jos voittaa arvonnan. (Vaalipiirikohtaisissa tuloksissa näitä ei näytetä.) Lisäksi voi olla arvontoja saman puolueen ehdokkaiden kesken.

* Jos äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret, niiden keskinäinen järjestys ratkaistaan arpomalla. - Vaalilaki 7. luku, 90 §.

5. Miksi arvontoja on niin paljon?

En ole kuullut, että eduskuntavaaleissa olisi koskaan pitänyt arpoa edustajaksi pääsystä. Kunnallisvaaleissa niitä sen sijaan on useinkin. Näissä varjovaaleissa suurimmassakin vaalipiirissä eli Uudellamaalla ääniä on annettu reilu 2000 eli pientä kuntaa vastaava määrä. Näin vähillä äänillä on hyvinkin todennäköistä, että kahdella ehdokkaalla on sama äänimäärä tai sama vertausluku.

6. Miksi tässä ei ole Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiriä?

Galleria ilmoittaa noiden kaikkien valitsijayhdistysten ehdokkaiden puolueeksi "sitoutumaton", vaikka olisivat eri yhteislistoilla. Voisinhan toki hakea ne oikeusministeriön vaalisivulta (2007 vaalien tulos- ja tietopalvelu), mutta eipä maksa vaivaa. IRC-Gallerian vaalikoneessa Ahvenanmaan ehdokkaat ovat saaneet yhteensä neljä ääntä. Se on aivan liian vähän, jotta jotain järkeviä tuloksia voisi tehdä.

7. Miksi siinä lukee "Lisäksi Ahvenanmaalta (RKP)", vaikka Ahvenanmaalla ei ole yhtään RKP:n ehdokasta?

Ahvenanmaan kiintiöedustaja menee käytännössä aina RKP:n eduskuntaryhmään. Siellä tosin on Borgerlig Allians eli porvarillinen liitto ja Socialdemokraterna eli sosialidemokraatit, mutta kyllähän ne kaikki ruotsalaiseen eduskuntaryhmään sopivat.

8. Muuta mielenkiintoista ympäri nettiä?

Onhan tuota: Lintukoto.netin "vapaat vaalit", jokin istuntosali.netin vaalipohjustus, mielenkiintoinen kokeilu vaaliennuste.net, vaalipeli.fi ja Vaaliwiki. Sattumalta löytyi eduskunnan täysistunto vaalilain muuttamisesta 2004.

9. Minulla olisi kysymys.

Esitä se vaikka IRC-Galleriassa: Kahkonen.